O EQF

Rekrutacja do edycji 2022/2023 ruszy w październiku. Szczegóły już wkrótce!

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie

klas 7 i 8 szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu
w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się V edycja Konkursu, która jest realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Europejski Quiz Finansowy to projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest:
 >   Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
 >   Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
 >   Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy.
 >   Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 >   Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

 Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 >   EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy. (etapy wojewódzkie, półfinał i finał)
 >   Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online.
 >   Quiz ma charakter interaktywny (z wykorzystaniem platformy Kahoot! i Testportal)
  >   W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

      Trzy etapy Konkursu:

 >  Etapy wojewódzkie (16)
 –  uczestniczą zespoły zgłoszone do Konkursu przez swoje szkoły
 –  przeprowadzone odrębnie dla każdego województwa, zgodnie z harmonogramem
 –  celem jest wyłonienie 3 najlepszych zespołów z każdego województwa
 –  laureaci zostaną zaproszeni do udziału w półfinale
 >  Półfinał 
 –  uczestniczą laureaci etapów wojewódzkich
 –  
celem jest wyłonienie zespołów, które zmierzą się w ścisłym finale konkursu
 >  Finał
 –  wydarzenie dwudniowe (pierwszego dnia odbędzie się rozgrywka finałowa, drugiego dnia część konferencyjno-wykładowa)
 –  w rozgrywce finałowej uczestniczą laureaci półfinału (10 zespołów)
 –  celem jest wyłonienie najlepszego zespołu.
Krajowy finalista zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim, organizowanym przez Europejską Federację Bankową. Z kolei trzy najlepsze zespoły z finału wezmą udział w Study Tour (dwudniowa wizyta studyjna w Warszawie). 

Atrakcyjne nagrody dla uczniów, szkół i nauczycieli.

Zwycięski zespół ma prawo reprezentowania Polski w rozgrywkach europejskich, organizowanych przez Europejską Federację Bankową.

 Rekrutacja uczniów do Konkursu:
>  szkoła zainteresowana uczestnictwem w w EQF składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora)
celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do Konkursu
po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół lub zespoły wypełniając formularz zgłoszeniowy (zakładka formularz zgłoszeniowy zespołów)

Szczegółowe informacje już wkrótce.

EQF ulotka informacyjna – LINK

 

Koordynator Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska
kontakt:  eqf@wib.org.pl

Przewiń do góry