O EQF

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie
klas 7 i 8 szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu
w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się V edycja Konkursu, która jest realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Europejski Quiz Finansowy to projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest:
>  Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
>  Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
>  Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy.
>  Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
> Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

 Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

> EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy. (etapy wojewódzkie, półfinał i finał)
> Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online.
> Quiz ma charakter interaktywny (z wykorzystaniem platformy Kahoot! i Testportal)
 > W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

      Trzy etapy Konkursu:

> Etapy wojewódzkie (16)
– uczestniczą zespoły zgłoszone do Konkursu przez swoje szkoły
– przeprowadzone odrębnie dla każdego województwa, zgodnie z harmonogramem
– celem jest wyłonienie 3 najlepszych zespołów z każdego województwa
laureaci zostaną zaproszeni do udziału w półfinale
Półfinał 
– uczestniczą laureaci etapów wojewódzkich
 
celem jest wyłonienie 10 zespołów, które zmierzą się w ścisłym finale konkursu
Finał
– wydarzenie dwudniowe (pierwszego dnia odbędzie się rozgrywka finałowa, drugiego dnia część konferencyjno-wykładowa)
– w rozgrywce finałowej uczestniczą laureaci półfinału (10 zespołów)
– celem jest wyłonienie najlepszego zespołu.
Krajowy finalista zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim, organizowanym przez Europejską Federację Bankową.
Wszystkie etapy odbędą się w formule zdalnej. 
Terminy poszczególnych etapów zostały wskazane w zakładce HARMONOGRAM.

Nagrody w Konkursie Europejski Quiz Finansowy 2021/2022:

1. Nagrody główne w finale Konkursu:
 nagrody finansowe dla uczniów wchodzących w skład trzech najlepszych zespołów:
        I miejsce (2 osoby):      2 000 zł/os. (brutto)
        II miejsce (2 osoby):     1 000 zł/os. (brutto)
        III miejsce (2 osoby):       500 zł/os. (brutto)
nagrody finansowe dla 3 szkół, z których pochodzą trzy zwycięskie zespoły:
        I miejsce:      3 000 zł (brutto)
        II miejsce:     2 000 zł  (brutto)
        III miejsce:    1 000 zł  (brutto)
> nagrody dla nauczycieli/opiekunów trzech najlepszych zespołów z finału – 700 zł/os (brutto).
Dodatkowo trzy zwycięskie zespoły zostaną zaproszone do udziału w Study Tour w Warszawie (dwudniowe wydarzenie, czerwiec 2022 r.).
Zwycięski zespół będzie miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywkach europejskich, organizowanych przez Europejską Federację Bankową.
2. Nagrody dodatkowe: 
upominki dla laureatów półfinału i ich nauczycieli: karta/bon podarunkowy o wartości 150 zł/os
> nagrody na etapie wojewódzkim, tj. karta/bon podarunkowy o wartości 100 zł/os dla:
 – członków zespołów z najlepszym wynikiem w etapie wojewódzkim (I miejsce)
 – nauczycieli, których zespoły osiągną najlepsze wyniki w etapie wojewódzkim (I miejsce)

Rekrutacja uczniów do Konkursu:
>  szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym 2021/2022 składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora)
celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do Konkursu
po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół lub zespoły wypełniając formularz zgłoszeniowy (zakładka formularz zgłoszeniowy zespołów)
Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się w zakładce ZASADY REKRUTACJI.

Koordynator Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska
kontakt:  eqf@wib.org.pl

Przewiń do góry