O EQF

Ogłaszamy rekrutację do Europejskiego Quizu Finansowego 2022/2023 ! 

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się VI edycja Konkursu. 

Europejski Quiz Finansowy to projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest:
 ○ Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce. 
 ○ Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni. 
 ○ Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy. 
 ○ Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej. 
 ○ Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

 Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 ○ EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy. (etapy wojewódzkie, półfinał i finał)
 ○ Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online. 
 ○ Quiz ma charakter interaktywny (z wykorzystaniem platformy Kahoot! i Testportal)
 ○ W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

       Trzy etapy Konkursu:

 ○   Etapy wojewódzkie 
 –  uczestniczą zespoły zgłoszone do Konkursu przez swoje szkoły
 –  przeprowadzone odrębnie dla każdego województwa, zgodnie z harmonogramem
 –  celem jest wyłonienie 3 najlepszych zespołów z każdego województwa
   laureaci zostaną zaproszeni do udziału w półfinale
 ○   Półfinał 
 –  uczestniczą laureaci etapów wojewódzkich (48 zespołów)
 –  celem jest wyłonienie zespołów, które zmierzą się w ścisłym finale konkursu
 ○  Finał
 –  w rozgrywce finałowej uczestniczą laureaci półfinału (10 zespołów). 
 –  celem jest wyłonienie najlepszego zespołu
 –  wydarzenie dwudniowe (pierwszego dnia odbędzie się rozgrywka finałowa, drugiego dnia część konferencyjno-wykładowa).
 Krajowy finalista zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim, organizowanym przez Europejską Federację Bankową. Z kolei trzy najlepsze zespoły z finału wezmą udział w Study Tour (wizyta studyjna w Warszawie). 

 Nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół (rzeczowe i finansowe).

 Zwycięski zespół zyska prawo reprezentowania Polski w rozgrywkach europejskich, organizowanych przez Europejską Federację Bankową.

 Rekrutacja uczniów do Konkursu:
 ○ szkoła zainteresowana uczestnictwem w w EQF składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu w terminie do 31.12.2022 r. (szczegóły w zakładce zasady rekrutacji) 
 ○ celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do Konkursu
 ○ po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół lub zespoły wypełniając formularz zgłoszeniowy   (zakładka formularz zgłoszeniowy zespołów)

 EQF ulotka informacyjna – LINK

 

Koordynator Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska
kontakt:  eqf@wib.org.pl

Przewiń do góry