ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

  • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu.
  • Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół (tj. reprezentację szkoły) lub większą liczbę zespołów (tj. reprezentacje klasowe). W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje klasowe. 
  • Rekrutację szkoła przeprowadza w terminie do 31.12.2022r. , zgodnie z “Zasadami rekrutacji uczniów do Konkursu Europejski Quiz Finansowy 2022/2023” (patrz poniżej).

 Zasady rekrutacji uczniów do Konkursu EQF (dokument w formie PDF do pobrania) 

       Deklaracja uczestnictwa szkoły w EQF (link do formularza): http://konkurseqf.wib.edu.pl/e/

  Zgłoszenia zespołów do Konkursu:

  • Aby zgłosić zespoły do EQF należy wypełnić: Formularz zgłoszeniowy zespołów
    (zostanie aktywowany na początku grudnia)
  • Termin przyjmowania zgłoszeń od 01.12.2022 r. do 31.12.2022r.
  • Zgoda na udział w Konkursie –  oświadczenie (do pobrania)
Przewiń do góry