Europejski
 Quiz Finansowy
O EQF

Czym jest Europejski Quiz Finansowy

EQF to projekt edukacyjny, który został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową w 2017 r. i który odbywa się co roku równolegle w kilkudziesięciu krajach Europy. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. 

Zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w 7. edycji EQF!  Na zgłoszenia szkół i zespołów czekamy do 24 stycznia 2024r. 

Cel projektu

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy o charakterze edukacyjnym, którego celem jest:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce. 
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni. 
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy. 
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

Uczestnicy

Uczestnikami EQF mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, których szkoła zgłosiła się do Konkursu.

Na czym polega EQF

 • To kilkuetapowy konkurs wiedzy (etapy wojewódzkie, półfinał i finał).
 • Zadaniem uczestników na każdym etapie jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online. 
 • Quiz jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi online
 • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

Zasady organizacji Konkursu

Europejski Quiz Finansowy składa się z kilku etapów:

Etapów wojewódzkich

 • uczestniczą wszystkie zespoły zgłoszone do Konkursu przez swoje szkoły
 • przeprowadzane odrębnie dla każdego województwa, zgodnie z harmonogramem
 • celem jest wyłonienie 3 najlepszych zespołów z każdego województwa

Półfinału Konkursu

 • uczestniczą laureaci etapów wojewódzkich (48 zespołów)
 • celem jest wyłonienie zespołów, które zmierzą się w ścisłym finale konkursu

Finału Konkursu

 • w rozgrywce finałowej uczestniczą laureaci półfinału (10 zespołów)
 • celem jest wyłonienie krajowego finalisty, który zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim, organizowanym przez Europejską Federację Bankową.
 • dodatkowo trzy zespoły z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej w Warszawie.

Nagrody w Konkursie

Laureaci Finału Konkursu EQF 2023/2024, tj. członkowie trzech najlepszych zespołów otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce       1 000 zł /os brutto
II miejsce         600 zł /os brutto
III miejsce        400 zł /os brutto           

Szkoły, z których będą pochodzić trzy najlepsze zespoły z Finału Konkursu EQF 2023/2024 otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce       1 000 zł brutto
I
I miejsce         600 zł brutto
III miejsce:       400 zł brutto                

Nauczyciele/opiekunowie trzech najlepszych zespołów z Finału EQF 2023/2024 otrzymają nagrody finansowe w wysokości 500 zł brutto/os. Wszyscy uczestnicy finału (30 osób, tj. uczniowie i nauczyciele) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych w wysokości 150 zł brutto/os.

Dodatkowe nagrody:
Trzy najlepsze zespoły z Finału otrzymają zaproszenie do udziału w Study Tour (wizyta studyjna w Warszawie, czerwiec 2024).
Zespół, który wygra krajowy konkurs (tj. zdobędzie I miejsce w Finale EQF 2023/2024) zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim European Money Quiz, którego organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa.

Deklaracja uczestnictwa i rekrutacja uczniów

 • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w EQF 2023/2024 składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu. (zakładka zasady rekrutacji). 
 • Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych składów zespołów, które następnie zostaną zgłoszone do Konkursu.
 • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły wypełniając formularz zgłoszeniowy  (zakładka formularz zgłoszeniowy zespołów).
 • Termin przyjmowania zgłoszeń szkół i zespołów do Konkursu do 24 stycznia 2024 r. (termin został wydłużony!)

Koordynator Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska
kontakt:  eqf@wib.org.pl

Przewiń na górę